گواهینامه ها

بديهي است چنين شرکتي از نظام مبتني بر يک ساختارمديريتي منطبق بر استانداردهاي روز دنيا برخوردار مي باشد براي نمونه اين شرکت جهت ارائه خدمات مطابق استانداردهاي به روز جهاني، موفق به اخذ گواهي نامه نظام مديريت کيفيت مبتني بر استاندارد ISO9001:2008 و گواهينامه سيستم مديريت ايمني و بهداشت بر اساس استانداردBS-OHSAS 18001:2007 و همچنين موفق به دريافت گواهينامه تخصصي براي پياده سازي سيستم مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK گرديده وهم اکنون بيش از 4 سال است که سيري تکاملي را در اين روند مي پيمايد.
شركت بين المللي پيمانكاري استراتوس داراي رتبه بندي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در رشته هاي زير مي باشد:
• پايه 1 در رشته ساختمان ، شامل ساخت مجتمع هاي مسکوني و تجاري و نيز برجهاي مرتفع
• پايه 1 رسته ساختمان و ابنيه (گواهي صلاحيت پيمانكاران طرح و ساخت (EPC) )
شايان ذکر است شركت بين المللي پيمانكاري استراتوس تجربه حضور در برخي از پروژه هاي ساختماني نظير :
- طراحي و اجراي 7000 واحد مسکوني در شهر جديد اوجدا- کشور ونزوئلا
- طراحي و اجراي ساختمان مجلس و مركز تجاري - كشور جيبوتي
- طراحي و اجراي 1540 واحد مسکوني در شهرستان اسلامشهر- استان تهران
را به عنوان طراح- سازنده داشته است و هم اکنون در حال اجراي سه پروژه ساختماني ديگر بصورت طرح و ساخت است که عبارتند از:
- طراحي و ساخت مجتمع مسكوني 456 واحدي در بصره- کشور عراق
- طراحي و ساخت مجتمع مسكوني 220 واحدي در كربلا- کشور عراق
- طراحي و ساخت ساختمانهاي شهرك جايگزين باقل آباد در استان کردستان
ساير رتبه هاي اخذ شده به شرح ذيل مي باشند:
• پايه 1 در رشته راه و ترابري شامل فرودگاه، جاده، بزرگراه، تونل، پل، راه آهن، و غيره
• پايه 1 در رشته آب شامل ساخت سد و تاسيسات جانبي، شبکه هاي آبياري و زهکشي، انتقال آب، شبکه هاي فاضلاب، تأسيسات دريايي-خشکي، و غيره
• پايه 3 در رشته تاسيسات و تجهيزات